Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno da Escola Internacional de Doutoramenteo (EIDO) (C.G. 14/10/2014)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónO presente regulamento ten como obxectivo establecer as normas xerais que regulen a organización e a xestión da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade de Vigo (Eido da UVigo), que se adecuarán ao establecido no Real decreto 99/2011, o Real decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do estudante universitario, o Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo (RED) e os Estatutos da Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás