Secretaría Uvigo

Modificación de 29 de abril de 2020, da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónModificación da Instrución conxunta 5/2019, do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Instrución conxunta 5/2019 do 1 de marzo, da Xerencia e da Secretaría Xeral para o desenvolvemento de medidas de tratamento de datos de carácter persoal na Universidade de Vigo
Atrás