Secretaría Uvigo

Resolución da Secretaría Xeral de creación do Rexistro Público de Persoal Funcionario Habilitado para a expedición de copias auténticas e para a asistencia no uso de medios electrónicos

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Administración e xestión
DescriciónResolución da Secretaría Xeral pola que se crea o Rexistro Público de Persoal Funcionario Habilitado para a expedición de copias auténticas e para a asistencia no uso de medios electrónicos
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás