Secretaría Uvigo

Resolución Reitoral do 28/04/2005, pola que se aproba a normativa sobre compulsa e expedición de copias de documentos na Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoResolución
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónRegula a compulsa e expedición de copias de documentos na Universidade de Vigo:
Obtención de copias de documentos contidos en expedientes administrativos
Compulsa de documentos achegados polos interesados
Órganos competentes
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás