Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Claustro Universitario 15.10.2019

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
DescriciónAprobación do novo Regulamento de Réxime interno do Claustro Universitario, adaptado aos novos estatutos da Universidade, de febreiro de 2019
ObservaciónsAprobado en Claustro do 15/10/2019
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Normativas relacionadas
Modifica a: Regulamento de réxime interno do Claustro 04.03.2004
Atrás