Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime interno do Claustro (Claustro 04/03/2004)

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Organización da Universidade
Descrición-NORMAS XERAIS
-DO FUNCIONAMENTO DO CLAUSTRO
-DA ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DO CLAUSTRO NOS ÓRGANOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA
UNIVERSIDADE DE VIGO
-DA ELECCIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE GARANTÍAS
-DA REFORMA DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DO CLAUSTRO E DOS
ESTATUTOS
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás