Secretaría Uvigo

Instrución xerencial sobre procedemento de contratación de servizos de viaxes

EstadoValidada
TipoInstrucción
RangoUniversidade de Vigo
ServizoXerencia
DescriciónComo consecuencia da entrada en vigor da nova lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do Sector Público, a Universidade de Vigo licitou mediante o procedemento aberto o expte. número 308/17 "servizo axencias de viaxe"
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás