Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Formulario de solicitude de anulación matrícula máster 22/23

ANULACIÓN MATRÍCULA MÁSTER 22/23

A continuación comezará a cubrir o formulario.

Unha vez cuberto, poderá verificar os datos antes de envialos.

Unha vez enviado o formulario, DEBERÁ enviar os formulario a posgrao@uvigo.es e seguir as instrucións que se recollen a continuación:

1) Lembra que a solitude de anulación voluntaria de matrícula conleva,  que os prezos académicos non se devolven (no caso que que non teñas a matrícula pagada terás que aboalas, ascenden aproximadamente a 25€).

O parágrafo anterior non é de aplicación no caso de anulación de matrícula de oficio (por suspensión do máster ou outras causas imputables á universidade) ou no caso de anulación de matrícula por obter praza noutro máster da Uvigo.

2) Procedemento para a anulación voluntaria de matrícula é o seguinte:

 a) Unha vez solicitada a anulación  no prazo de dous días debes consultar a SECRETARÍA VIRTUAL DO ESTUDANTE  , apartado "VER CONTA", alí estarán dispoñibles as taxas.

b) Unha vez pagados os prezos académicos;  debes enviar o resgardo a posgrao@uvigo.es

c) O servizo de Posgrao realizará a anulación de matrícula que conlevará a devolución do importe aboado da mátrícula con excepción das taxas de secretaría. No caso de que non pagaras ningún importe da matrícula, deberás realizar o pagamento dos presos académicosía (Aprox 25€)

Importante! :Unha vez premas no botón de enviar o formulario, DEBERÁS imprimir o PDF , asinalo  e envialo por e-mail a posgrao@uvigo.es.

 

 

 

 

 

 


Datos de contacto
Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao - Sección de Máster
posgrao@uvigo.es
811950