Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Xornadas Técnicas sobre Financiamento Europeo 2021-2027

Inscrición nas xornadas técnicas sobre fondos europeos impartidas o 16 e 17 de decembro a partir das 16:00 h.

Xornadas técnicas promovidas polo Campus Agua e dirixidas á comunidade investigadora da UVigo, PDI e xestores de proxectos.

A finalidade deste formulario é xestionar a inscrición das persoas vinculadas á universidade a este evento interno de traballo na UVigo.

 Información básica sobre a protección dos seus datos

Responsable: Universidade de Vigo.

Lexitimación: Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.

As persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.

A  información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada.