Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Convocatoria de bolsas Erasmus+ Prácticas curso 2019/2020

Bolsas Erasmus+ Prácticas

A continuación comezará a cubrir o formulario.

Unha vez cuberto, poderá verificar os datos antes de envialos.

Unha vez enviado o formulario, DEBERÁ imprimir o PDF para asinar e presentar no REXISTRO DA UNIVERSIDADE en tempo e forma.