Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

CONCURSOS 2019 - PREMIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

Formulario para concursar ao premio de CREACIÓN AUDIOVISUAL no ano 2019

Teña en conta que:

 • Poden concursar ao premio de CREACIÓN AUDIOVISUAL os membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo (Este formulario debe ser cuberto pola persoa autora da obra ou persoa que representa ao grupo de traballo).
 • Ao rematar de encher o formulario, debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro, achegando a seguinte documentación:
  • Copia do DNI/NIE da/s persoa/s autora/s da obra.
 • Unha vez rexistrado meterase, xunto coa copia do DNI/NIE da/s persoa/s autora/s da obra nun sobre pechado, no que figure no exterior o título, a modalidade e a duración da obra.
 • Este sobre pechado, xunto co traballo, dirixirase á vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria.
 • A obra levará nun lugar ben visible: o título, a duración e a modalidade na que participan (o mesmo que debe aparecer no exterior do sobre pechado e no formulario).

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 21 de xuño de 2019.

 

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto con:

Campus de Ourense:  Área de servizos á comunidade

Telfs: 988 387102 / 988 387300

Correo electrónico: asc-ou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra: Área de servizos á comunidade

Telfs: 986 801949 - 986 801955 / 986 802080

Correo electrónico: asc-po@uvigo.es

 

Campus de VigoSección de Extensión Universitaria

Teléfono: 986 813626

Correo electrónico: extension@uvigo.es