Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

CONCURSOS 2018 - PREMIO DE MAQUETAS DE MÚSICA

Formulario para concursar ao premio de MAQUETAS DE MÚSICA no ano 2018

Teña en conta que:

 • Poden concursar ao premio de MAQUETAS DE MÚSICA os membros da comunidade universitaria da Universidade de Vigo (Este formulario debe ser cuberto pola persoa autora da obra ou persoa que representa ao grupo de traballo).
 • Ao rematar de encher o formulario, debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro, achegando a seguinte documentación:
  • Copia do NIF/NIE de cada un dos membros do grupo.
 • Unha vez rexistrado meterase, xunto coa copia do NIF/NIE de todos os membros do grupo  nun sobre pechado, no que figure no exterior o título, a modalidade e a duración da obra.
 • Este sobre pechado, xunto co traballo, dirixirase á vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais. 
 • A maqueta de música levará un título identificativo (o mesmo que debe aparecer no exterior do sobre pechado e no formulario).

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 22 de xuño de 2018.

 

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto con:

Campus de Ourense:  Área de servizos á comunidade

Telfs: 988 387102 / 988 387300

Correo electrónico: asc-ou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra: Área de servizos á comunidade

Telfs: 986 801949 - 986 801955 / 986 802080

Correo electrónico: asc-po@uvigo.es

 

Campus de VigoSección de Extensión Universitaria

Teléfono: 986 813626

Correo electrónico: extension@uvigo.es