Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Axudas Incuvi-Avanza 2018

Axudas Incuvi-Avanza 2018

AXUDAS INCUVI-AVANZA 2018

A inscrición deberá realizarse a través deste formulario on-line.

O documento pdf resultante desta inscrición deberá ser asinado por todos os membros e dirixido, a través de rexistro edentro do prazo de presentación de solicitudes, á Área de Emprego e Emprendemento.

Todos os proxectos deben enviar ademais un correo electrónico ao enderezo areaemprego@uvigo.es co asunto AVANZA – “NOME DO PROXECTO” achegando a seguinte documentación:

 • Memoria do plan de empresa, facendo constar expresamente que se trata dunha proposta orixinal. 
  A devandita memoria debe incluir unha análise estratéxica, plan de marketing, plan de operacións, plan de recursos humanos, plan económico-financieiro e forma xurídica da empresa.

  Valorarase a entrega dun modelo de negocio Canvas e a súa explicación.

No caso de que algún dos compoñentes do equipo non fora membro orixinal do grupo na convocatoria de INCUVI-Emprende deberá achegar tamén:

 • Currículum Vitae.
 • Copia do DNI

Opcionalmente, poderase completar esta documentación cun video de presentación do proxecto en formato .mp4 de duración non superior a 2 minutos.

PRAZO

Ate o 26 de marzo de 2018