Secretaría Uvigo

Pasos:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Axudas para organizar Cursos de Extensión Universitaria - Ano 2018

Formulario para solicitar axudas para organizar os cursos de extensión Universitaria da Universidade de Vigo no ano 2018

Teña en conta que:

 • Poden solicitar a organización de cursos de Extensión Universitaria os membros da comunidades universitaria da Universidade de Vigo (Este formulario terá que ser cuberto pola persoa encargada da dirección do curso).
 • Ao rematar de encher o formulario, debe imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro, achegando a seguinte documentación:
  • Datos do curso de Extensión Universitaria (Anexo II).
  • Currículo resumido do persoal docente (Anexo III).
  • Custo do persoal docente (Anexo IV).
  • Orzamento estimado do curso de Extensión Universitario (Anexo V).
  • No caso de contar con financiamento externo á Universidade, achegarase a documentación acreditativa expedida pola(s) entidade(s) ou institución(s) correspondente(s), con indicación da contía económica en cada un dos casos.
  • Autorización do lugar de celebración do curso.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 16 de febreiro de 2018.

 

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto con:

Campus de Ourense:  Área de servizos á comunidade ou Vicerreitoría do Campus de Ourense

Telfs: 988 387102 / 988 387300

Correo electrónico: asc-ou@uvigo.es / vicou@uvigo.es

 

Campus de Pontevedra: Área de servizos á comunidade ou Vicerreitoría do Campus de Pontevedra.

Telfs: 986 801949 - 986 801955 / 986 802080

Correo electrónico: asc-po@uvigo.es / vic.pon@uvigo.es

 

Campus de VigoSección de Extensión Universitaria

Teléfono: 986 813626

Correo electrónico: extension@uvigo.es.