Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

CEB-EIB 2023: Inscripción

XIX Conferencia Española y VIII Encuentro Iberoamericano de Biometría (CEB-EIB 2023)

Este é o formulario para a inscrición na CEB-EIB 2023. Detalles sobre o proceso de inscrición e as diferentes cotas pódense consultar aquí.

Lembre que o pago en efectivo non é posible, só por transferencia bancaria. Ao final do proceso de rexistro indicaráselle a información para realizar o pago.

No proceso de rexistro, e segundo a cota seleccionada, deberá achegar xustificantes segundo proceda (estudante ou pertenza a sociedade con redución).

No caso de que non poida realizar o pago por transferencia bancaria, póñase por favor en contacto connosco por correo electrónico: cebeib2023@uvigo.es


Este es el formulario para la inscripción en la CEB-EIB 2023. Detalles sobre el proceso de inscripción y las diferentes cuotas se pueden consultar aquí.

Recuerde que el pago en efectivo no es posible, solo por transferencia bancaria. Al final del proceso de registro se le indicará la información para realizar el pago.

En el proceso de registro, y según la cuota seleccionada, deberá adjuntar justificantes segundo proceda (estudiante o pertenencia a sociedad con reducción).

En caso de que no pueda realizar el pago por transferencia bancaria, póngase por favor en contacto con nosotros por correo electrónico: cebeib2023@uvigo.es


This is the registration form for CEB-EIB 2023. Details about the registration process and the different fees can be found here.

Remember that cash payment is not possible, only by bank transfer. At the end of the registration process you will be given the information to make the payment.

During the registration process, and depending on the selected fee, you will have to upload supporting documents as appropriate (student or membership of a society with reduction).

In case you cannot make the payment by bank transfer, please contact us by email: cebeib2023@uvigo.es


Datos de contacto
Grupo SIDOR
cebeib2023@uvigo.es
986 812435