Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2022-2023

Enquisa de satisfacción sobre o Servizo de Orientación Laboral da AEE_Curso 2022-2023

 

A túa opinión é moi importante para mellorar o Servizo de Orientación Laboral da Universidade de Vigo. Grazas pola confianza depositada neste servizo!

Indicarche que as túas respostas serán tratadas de forma anónima e só se utilizarán para fins estatísticos e de redacción de informes.

Toda a información que nos facilites estará suxeita á Lei de Protección de Datos (Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantías de Dereitos Dixitais).


Datos de contacto
Área de emprego e emprendemento
orientacionlaboral@uvigo.es
986814037