Secretaría Uvigo

Premios á excelencia deportiva, curso 2022-2023

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Excelencia deportiva
Data inicio solicitudes05/10/2022
Data fin solicitudes26/10/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9754
Descripción

Obxecto

Os premios anuais á excelencia deportiva recoñecen a quen, de entre o alumnado, destacara máis na súa traxectoria deportiva e a conciliación coa vida académica.

Requisitos
  • Estar matriculado/a no curso académico 2022/2023 en titulacións oficiais de grao, mestrado e doutoramento da Universidade de Vigo.
  • Ter participado nos anos 2021 e/ou 2022 en campionatos deportivos interuniversitarios en representación da Universidade de Vigo, ou en competicións federadas.
Documentacion

Documentación:

  • En relación cos méritos deportivos: documentación acreditativa da participación nas competicións deportivas que desexe sexan avaliadas.
  • En relación cos méritos académicos: deberase achegar a documentación acreditativa só no caso de alumnado que non cursara estudos na Universidade de Vigo.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=29240746

28/10/2022: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte á publicación e ata o día 7 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

11/11/2022: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

29/11/2022 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 7 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

 

 

Documentos da fase da convocatoria:

09/12/2022: Listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás