Secretaría Uvigo

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero no TFG e TFM, 2021/2022

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Egeria
Data inicio solicitudes26/07/2022
Data fin solicitudes30/09/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9695
Descripción

O obxecto desta convocatoria é  recoñecer, difundir e premiar os mellores traballos de fin de grao (TFG) e de mestrado oficial (TFM) que inclúan a perspectiva de xénero presentados na Universidade de Vigo.

 • Convócase 1 premio de TFG por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Rama de Ciencias, Rama de Ciencias da Saúde, Rama de Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama de Artes e Humanidades
 • Convócase 1 premio de TFM por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Rama de Ciencias, Rama de Ciencias da Saúde, Rama de Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama de Artes e Humanidades
Requisitos

Ter presentado o traballo fin de grao ou fin de mestrado oficial na Universidade de Vigo no curso 2021/2022 e obter unha cualificación mínima de 9.

Documentacion

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

 1. O TFG/TFM en formato pdf.
 2. Resumo, en formato pdf , de como máximo 500 palabras.
 3. Breve informe da dirección/titoría do traballo xustificando que este inclúe a perspectiva de xénero.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27921897

18/10/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 2 de novembro ás 23:59 horas.

Enlace ao taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

08/11/2022: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

21/11/2022: Listaxe provisioria de persoas con premio concedio e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 5 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Documentos da fase da convocatoria:

07/12/2022: Listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás