Secretaría Uvigo

Bolsas para o estudantado matriculado no Grao en Turismo ou no PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia do campus de Ourense, 2022/2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Grao Turismo
Data inicio solicitudes13/06/2022
Data fin solicitudes17/10/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9654
Descripción

OBXECTO

O obxecto destas axudas é sufragar o custo dos estudos de Turismo do Campus de Ourense para contribuír a promoción da formación de profesionais do sector turístico na provincia de Ourense. 

Requisitos

Pode solicitar axuda o estudantado que cumpra o seguinte requisito:

  • Estar matriculado/a no curso 2022/2023 no Grao en Turismo ou PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia do Campus de Ourense.
Documentacion

Certificación académica dos estudos realizados no caso de estudantado que continúa estudos que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo.

Observacións

OBRIGAS

A persoa beneficiaria deberá estar matriculada no Grao en Turismo ou PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia do campus de Ourense durante o curso académico 2022/2023 para poder manter a súa condición de bolseira.

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web:: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Taboleiro:: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27224318
Atrás