Secretaría Uvigo

Bolsa Xeral do MEFP 2022/2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteMinisterio de Educación y Formación Profesional
Código2022_2023 BX MEFP
Data inicio solicitudes30/03/2022
Data fin solicitudes16/05/2022
Descripción

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2022/2023 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2021.

Contías: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

Preguntas frecuentes: https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html

Requisitos

Requisitos: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.html#requisitos-generales

Documentacion

Presentación de solicitudes: a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “trámites e servizos”.

NON SERÁN TIDAS EN CONTA AQUELAS SOLICITUDES CUBERTAS POR VÍA TELEMÁTICA QUE NON COMPLETEN O PROCESO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO, DESCARGANDO O RESGARDO DE SOLICITUDE.

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o 16 de maio.

Se precisa aportar documentación debe facelo a través do seguinte enlace.

Observacións

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa agás o correspondente á matrícula.
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 813611
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
Atrás