Secretaría Uvigo

CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL FONDO 2021

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoAS 2021
Data inicio solicitudes16/05/2021
Data fin solicitudes06/07/2021
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://sede.uvigo.gal/
Descripción

Resolución reitoral do 15 de xuño de 2021 pola que se convocan axudas do fondo social 2021.

Requisitos

Os establecidos na convocatoria. 

Documentacion

A requerida na convocatoria.

Observacións

Lémbrase ás persoas participantes que segundo a presente convocatoria:

O prazo de presentación de solicitudes será 16 de xuño ata o 06 de xullo de 2021.

  • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado -Anexo I - que está dispoñible na sede electrónica da Universidade de Vigo, https://sede.uvigo.gal.- Procedementos e trámites-PAS/PDI-SRSS Acción Social-
  • Todas as solicitudes deberán ir acompañadas da documentación xustificativa para cada tipo de axuda, e ademais o Anexo II (Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar) debidamente asinado.
  • Gastos ocasionados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.
  • Certificado de convivencia a 31 de decembro de 2020.
  • Certificado de estudos do curso 2020/2021.
  • Facturas correspondentes a tratamentos recibidos no ano 2020 e ter a súa data de emisión no mesmo ano 2020.
Prazo para resolver6 meses a contar desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes.
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986813578
Correo electrónico: consultanomina@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pas/xestions-economicas-laborais/axudas
: https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/pdi/xestions-laborais-formativas-economicas/axudas
Atrás