Secretaría Uvigo

Bolsa Xeral do MEFP 2024/2025

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteMinisterio de Educación y Formación Profesional
Código2024_2025 BX MEFP
Data inicio solicitudes19/03/2024
Data fin solicitudes10/05/2024
Descripción

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2024/2025 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2023.

Contías: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

Preguntas frecuentes: https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html

Requisitos

Requisitos: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.html#requisitos-generales

Documentacion

Presentación de solicitudes: a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional no enderezo https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=2076 no apartado correspondente a “trámites e servizos”.

NON SERÁN TIDAS EN CONTA AQUELAS SOLICITUDES CUBERTAS POR VÍA TELEMÁTICA QUE NON COMPLETEN O PROCESO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO, DESCARGANDO O RESGARDO DE SOLICITUDE.

Observacións

O prazo para solicitar a bolsa da convocatoria xeral para o curso 2024/25 é do 19 de marzo de 2024 ás 9 h, ata o 10 de maio de 2024 ás 15 h (horas peninsulares).

Non o deixes para o final. Pide a túa bolsa aínda que non saibas o que vas estudar ou mesmo se vas ou non a estudar.

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa agás o correspondente á matrícula.
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 813611
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Información: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2024/03/15/pdfs/BOE-B-2024-9036.pdf
Sede electrónica: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=2076
Atrás