Secretaría Uvigo

Programa de bolsas-prácticas ONCE-CRUE, 2023/2024

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Once Crue
Data inicio solicitudes28/02/2024
Data fin solicitudes20/03/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12581
Descripción

Obxecto:

Facilitar o desenvolvemento de prácticas para estudantes universitarios con discapacidade, que inclúa a realización de prácticas académicas externas remuneradas, facilitando o seu acceso a unha primeira experiencia laboral e mellorando así a súas oportunidades laborais e a súa carreira profesional

Duración:

O período de prácticas terán unha duración de 3 meses consecutivos, e poderán desenvolverse desde o día seguinte á publicación da resolución de concesión das bolsas por parte da Universidade ata o 31 de outubro de 2024.

O horario será de 25 horas semanais 

Contía:

600 € euros brutos mensuais nos que se inclúe a cantidade precisa para o cumprimento das obrigas existentes en materia fiscal e coa seguridade social

Requisitos
  1. Ter unha discapacidade legalmente recoñecida igual ou superior ao 33% polo organismo competente da comunidade autónoma. Exclusivamente para este procedemento admitirase acreditación a través de resolución do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social).
  2. Estar matriculado/a en centros propios ou adscritos da Universidade de Vigo en titulacións oficiais de grao ou mestrado no curso 2023/2024.
  3.  No caso de matrícula en grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao nos que se matricula. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de solicitudes.
Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12581

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 20 de marzo de 2024

Descargar o referido formulario en liña (arquivo en pdf) e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo a través do apartado Instancia Xenérica (SXER): https://sede.uvigo.gal

Importante: Indicar no Asunto “Bolsa prácticas CRUE ONCE ”, e subir á sede electrónica unicamente o formulario en liña (o arquivo en pdf).

DOCUMENTACIÓN:

Así mesmo deberán encher o formulario en liña na web https://becas.fundaciononce.es/paginas/becaspracticasoncecrue.aspx

IMPORTANTE: É PECISO FACER A SOLICITUDE NOS DOUS ENLACES

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: Enderezo electrónico
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Enlace a taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=36745718

02/04/2024 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 16 de abril ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Formulario de alegacións

Documentos da fase da convocatoria:

17/04/2024 Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

26/04/2024 Listaxe provisoria de estudantado con bolsa concedida e denegada

Observacións

Alegacións dende o luns día 29 de abril  ata o día 13 de maio ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Formulario alegacions

Documentos da fase da convocatoria:

14/05/2024 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e denegada

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás