Secretaría Uvigo

Convocatoria SICUE 2024/2025

TipoMobilidade estudantes
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoSICUE 2024/2025
Data inicio solicitudes19/02/2024
Data fin solicitudes04/03/2024
Descripción

Resolución rectoral de la Universidade de Vigo, por la que se hace pública la convocatoria del programa SICUE de movilidad estudiantil para el curso 2024-25

Requisitos

Segundo o publicado na convocatoria

Documentacion

Segundo o publicado na convocatoria

Observacións

O prazo de presentación de solicitudes será do 19 de febreiro ao 04 de marzo de 2024.

O estudantado interesado en participar nesta convocatoria, deberá cubrir o formulario que se atopa na súa Secretaría Virtual, no Portal Académico a través do Acceso Centralizado (Mobilidade) no prazo establecido.

Manual para obtención do Certificado de usuario da FNMT - Consultar aquí

Documentos da convocatoria

R.R. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas SICUE 2024/2025

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de solicitudes admitidas a trámite da mobilidade SICUE 2024/2025

Observacións

Contra esta resolución poderán as persoas interesadas formular reclamación ata o 12 de marzo de 2024, a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal ) mediante instancia xenérica (SXER) dirixida á ORI.

Documentos da fase da convocatoria:

R.R.Listaxes definitivas de solicitudes admitidas SICUE 2024/2025

Descrición

Resolución Reitoral pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite da mobilidade SICUE 2024/2025.

Documentos da fase da convocatoria:

05-04-2024-R.R. Listaxes provisorias de adxudicación de prazas sicue 2024/2025

Descrición

Resolución reitoral pola que se publican as listaxes provisorias de adxudicación de prazas da mobilidade sicue 2024/2025

Observacións

As persoas interesadas poderán formular reclamacións ata o 18 de abril de 2024. Estas reclamación deberán presentarse a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal ) mediante instancia xenérica (SXER) dirixida á ORI.

Documentos da fase da convocatoria:

19-04-2024 R.R. listaxes definitivas de adxudicación de prazas sicue 2024/2025

Descrición

Resolución reitoral pola que se publican as listaxes definitvas de adxudicación de prazas da mobilidade sicue 2024/2025

Observacións

O estudantado seleccionado terá un prazo de 5 días hábiles (dende o 22-04-2024 ata o 26-04-2024) para aceptar, agardar ou renunciar a praza na súa secretaría virtual. Terá as seguintes opcións:
• Aceptar a praza
• Non aceptar a praza, se lle foi asignado o segundo ou sucesivos destinos, pode agardar ao  segundo reparto no caso de quedar vacante un destino preferente.
• Renuncia desiste do seu dereito a continuar no programa.

Se non elixe ningunha opción, entenderase que desiste do dereito a participar no programa.

Documentos da fase da convocatoria:

30-04-2024 R.R. Listaxes definitivas adxudicación de prazas SICUE 2024-2025. Segundo reparto

Descrición

Resolución reitoral pola que se publican as listaxes definitvas de adxudicación de prazas da mobilidade sicue 2024/2025 no Segundo reparto

Observacións

O estudantado seleccionado terá de prazo dende o 30-04-2024 as 14:30 ata o 3-05-2024 as 23:59 para aceptar a praza na súa secretaría virtual. Terá as seguintes opcións:
• Aceptar a praza
• Non aceptar a praza e Renuncia: desiste do seu dereito a continuar no programa.
Se non elixe ningunha opción, entenderase que desiste do dereito a participar no programa.

OBSERVACIONS:

Esta listaxe non inclúe o estudantado que aceptou a praza no primeiro reparto. Nestas listaxes só aparece o estudantado que non obtuvo praza no primeiro reparto, ou quedou agarda das primeiras opcións.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás