Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en centros universitarios, sistemas informáticos e unidades e áreas - 2ª convocatoria, curso 2023/2024

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023-2024 Centros, unidades, sistemas_2
Data inicio solicitudes18/12/2023
Data fin solicitudes15/01/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso2/12556
Requisitos

 

  • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2022 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • Estar matriculado en centros propios no curso 2023/2024, durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de grao ou mestrado oficial que se sinalan no anexo II, no campus polo que se opta á bolsa.
  • No caso de matrícula en titulacións de grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes.
  • Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes.
Documentacion

Deberán subir a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a documentación a sede electrónica):

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo
  • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
  • Cursos relacionados co perfil formativo
  • Currículo
  • Documentación acreditativa dos méritos alegados

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que sexa necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados.

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986814094
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Teléfono: 986 81 40 94
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=35483482

25/01/2024 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Establecer un prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 2 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española) 

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

07/02/2024 Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

20/02/2024 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 27 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

28/02/2024 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás