Secretaría Uvigo

Bolsa de concesión directa de atención ao estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2023/2024

TipoBolsa de inclusión
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023-2024 Inclusión concesión directa
Data inicio solicitudes28/09/2023
Data fin solicitudes28/09/2023
Descripción

Obxecto:

A finalidade da bolsa é o apoio ao Programa de atención personalizada de estudantes con necesidades educativas especiais, de acordo co establecido nos programas de atención personalizada.

Observacións

As bolsas reguladas nestas Resolucións Reitorais teñen carácter singular, polo que se autoriza a súa concesión directa á persoa designada como alumno/a colaborador/a, en aplicación do previsto nos artigos 22.2.c) e 28 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concorrer razóns de interese público, social e humanitario

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-inclusion
Atrás