Secretaría Uvigo

Premios GIRLGEEKPOWER da Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-Uvigo, 2023/2024

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 GIRL
Data inicio solicitudes21/07/2023
Data fin solicitudes29/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12425
Descripción

Estas premios teñen por obxecto incentivar, apoiar e fomentar os estudos STEM entre as mulleres. Convócanse:

 • 1 premio e 1 accésit para as titulacións das ramas de Ciencias e de Ciencias da Saúde.
 • 1 premio e 1 accésit para as titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura
 • A contía individual máxima do premio é:

  • GIRLGEEKPOWER Ciencias ou Ciencias da Saúde: 2 000,00 euros.
  • Accésit GIRLGEEKPOWER Ciencias ou Ciencias da Saúde: 1 000,00 euros
  • Premio Premio GIRLGEEKPOWER Enxeñaría e Arquitectura: 2 000,00 euros.
  • Accésit GIRLGEEKPOWER Enxeñaría e Arquitectura: 1 000,00 euros
Requisitos

Poden solicitar o premio as mulleres que cumpran os seguintes requisitos:

 1. estar matriculadas na Universidade de Vigo no curso 2023/2024 en 60 créditos en titulacións de grao ou mestrado oficial das ramas de Enxeñaría e Arquitectura ou Ciencias e Ciencias da Saúde dos campus de Pontevedra e Vigo
 2. para as estudantes de grao ter superados ata o curso 2022/2023 60 créditos da titulación na que están matriculadas
 3. ter unha nota media do expediente ata o curso 2022/2023 igual ou superior a:
  • 7 nas titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura.
  • 8 nas titulacións da rama de Ciencias
  • 8 nas titulacións da rama de Ciencias da Saúde
 4. non ter recibido este premio en ningunha das convocatorias anteriores para o mesmo ciclo.
Documentacion

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

 • Carta de motivación: as candidatas deberán presentar unha carta de motivación onde amosen, por unha banda, as razóns que as levaron a optar por realizar estudos universitarios no ámbito das STEM e, por outra, onde reflexionen sobre a súa experiencia persoal  como mulleres nun ámbito tradicionalmente masculinizado.
 • Certificación académica dos estudos realizados, no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=8BD7C33A7EAD8A663513615F25B6B94D?idtaskdata=33086579
Atrás