Secretaría Uvigo

Premios excelencia académica para estudantado que inicia estudos de Mestrado universitario, 2023/2024

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Exc Inicio Máster
Data inicio solicitudes19/07/2023
Data fin solicitudes29/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12424
Descripción

OBXECTO:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao estudantado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso nos estudos oficiais de mestrado universitario da Universidade de Vigo.

PREMIOS:

Convócanse 15 premios distribuídos do seguinte xeito:

  • Artes e Humanidades: 2
  • Ciencias e Ciencias da Saúde: 2
  • Ciencias Sociais e Xurídicas: 7
  • Enxeñaría e Arquitectura: 4

CONTÍA:

A contía individual de cada premio é de 600 €.

Requisitos
  1. Estar matriculado no curso 2023/2024 por primeira vez en estudos de mestrado universitario en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
  2. Obter unha nota media ponderada igual ou superior a 1,00 nos estudos que lle dan acceso ao máster universitario calculada según o establecido no punto 6 desta convocatoria.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

  • SELECCIÓN:

A nota media do expediente académico de grao ou licenciatura que lle da acceso ao Máster, será ponderada coa nota media da titulación:

Para a ponderación, no caso de estudos realizados en universidades españolas, terase en conta a nota media que, de acordo cos datos da Clasificación Internacional Normalizada da Educación (ISCED), corresponda á súa titulación na universidade na que a cursou:

https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/01/nm_isced_general_y_universidad_fpu2022.pdf

Para os estudos realizados no estranxeiro, a ponderación realizarase tendo en conta as notas medias ISCED para estudos estranxeiros:

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7ae3604f-ca06-4329-9047-236c5bbcb9f9/nota-media-extranjeros.pdf

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12424, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto “premios excelencia académica inicio mestrado universitario”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

  • No caso de estudos de grao cursados nunha universidade distinta á de Vigo, certificación académica dos estudos de grao que lle dan acceso.
  • No caso de estudantado que accede ao mestrado universitario desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace:

PRAZO:

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte a publicarse esta convocatoria e rematará o 29 de setembro de 2023 ás 23:59 horas (hora peninsular española). 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32985250

17/10/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 31 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

A tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

07/11/2023 Resolución reitoral de solicitudes excluídas definitivas

Observacións

Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

08/11/2023 Listaxe provisoria de persoas con premio concedido e listaxes provisorias de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 22 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual

Documentos da fase da convocatoria:

27/11/2023 Resolución de concesión definitiva

Observacións

Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás