Secretaría Uvigo

Bolsas para o estudantado matriculado no mestrado interuniversitario en Economía (ECOBAS)

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 ECOBAS
Data inicio solicitudes07/10/2023
Data fin solicitudes23/10/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12494
Descripción

OBXECTO

A presente convocatoria ten por obxecto promover a incorporación de estudantado interesado en 
iniciarse na carreira investigadora, facilitando a súa formación teórica e práctica, así como a 
adquisición de novas capacidades e destrezas que permitan o desenvolvemento da competencia 
investigadora no ámbito de traballo da Axenda Científica de ECOBAS.
Convócanse un máximo de 6 bolsas de iniciación á investigación en economía. 

Requisitos

Pode solicitar axuda o estudantado que cumpra o seguinte requisito:

a) Estar matriculado no curso 2023/2024 ou ben na totalidade dos créditos do mestrado 
interuniversitario en Economía da Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de 
Compostela e Universidade de Vigo; ou ben matriculado a tempo completo no último curso de 
grao de Economía ou Administración de Empresas na Universidade da Coruña, Universidade 
de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo.
b) Ter un expediente académico superior a 7/10 puntos.

Documentacion

1. Certificación académica e xustificante de matrícula do curso 2023/24 do estudantado 
matriculado na USC e na UDC
2. Acreditación do nivel de inglés
3. Acreditación de formación en linguaxe de programación e de cálculos estatísticos (R, Phyton, 
Stata)
4. Acreditación de formación adicional no eido da economía e a empresa

Observacións

OBRIGAS

- Destinar a bolsa á finalidade para a que foi concedida, para tal fin deberá colaborar na 
investigación e actividade científica proposta por ECOBAS ao longo de 45 días a partir do 15 de 
xaneiro de 2024.
- Achegar a bolsasformacion@uvigo.gal no prazo máximo de 10 días naturais seguintes á 
finalización da bolsa, unha memoria final das actividades realizadas durante todo o periodo da 
bolsa.
- Seguir as normas de filiación a ECOBAS e identidade corporativa en todas as súas 
comunicacións e publicacións derivadas da súa produción científica.

 

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web:: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Taboeiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=34399355

31/10/2023 Listaxe provisoria solicitudes admitidas y excluídas

Descrición

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 8 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

 

 

Documentos da fase da convocatoria:

15/11/2023 Listaxe definitiva de solicitudes excluídas ECOBAS para o curso 2023/2024.

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

17/11/23 Listaxe concedidas definitivas ECOBAS

Descrición

Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida de inicio na investigación no centro de investigación ECOBAS para o curso 2023/2024

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás