Secretaría Uvigo

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero no TFG e TFM, 2022/2023

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Egeria
Data inicio solicitudes12/07/2023
Data fin solicitudes29/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11475
Descripción

O obxecto desta convocatoria é recoñecer, difundir e premiar os mellores traballos de fin de grao (TFG), de mestrado oficial (TFM) e de tese de doutoramento que inclúan a perspectiva de xénero e/ou feminista realizados polo estudantado da Universidade de Vigo.

 • Convócase 1 premio de TFG por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Rama de Ciencias, Rama de Ciencias da Saúde, Rama de Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama de Artes e Humanidades
 • Convócase 1 premio de TFM por cada un dos seguintes grupos:
  • Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Rama de Ciencias, Rama de Ciencias da Saúde, Rama de Enxeñaría e Arquitectura
  • Rama de Artes e Humanidades
 • Convócase 2 premio de tese de doutoramento para todas as áreas. 
Requisitos

Pode participar nesta convocatoria o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

 • Ter presentado o traballo fin de grao ou fin de mestrado universitario na Universidade de Vigo no curso 2022/2023 e obter unha cualificación mínima de 9.
 • Ter defendido a tese de doutoramento na Universidade de Vigo no curso 2022/2023
  obtendo a cualificación de “sobresaínte cum laude”.
Documentacion

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11475, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto «Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero en traballos de fin de grao e de mestrado universitario», achegando unicamente o formulario coa solicitude. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

 1. O TFG/TFM/Tese de doutoramento en formato pdf.
 2. Resumo, en formato pdf , de como máximo 500 palabras.
 3. Breve informe da dirección/titoría do traballo xustificando que este inclúe a perspectiva
  de xénero.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=6C639C36A1D3D979049B3002F8582694?idtaskdata=32827095

20/10/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 6 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Documentos da fase da convocatoria:

10/11/2023 R.R Listaxe definitiva de solicitudes excluídas "Premios EXERIA"

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

01/12/2023 Listaxe provisoria de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 19 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

20/12/2023 Corrección de erros listaxe provisoria de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o 5 de xaneiro de 2024 ás 23:59 horas (hora peninsular española) Formulario de alegacións

 

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

10/01/2024 Listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás