Secretaría Uvigo

Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2022/2023

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 RSU-Axenda 2030
Data inicio solicitudes13/07/2023
Data fin solicitudes29/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11474
Descripción

Esta convocatoria ten por obxecto o recoñecemento dos traballos de fin de grao e mestrado oficial realizados polo estudantado da Universidade de Vigo que se distingan por ser especialmente relevantes en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a cooperación ao desenvolvemento e a responsabilidade social, facilitando a gratuidade da matrícula nos estudos que supoñan continuación dos xa cursados.

Convócanse premios distribuídos do seguinte xeito:

a) Premios para TFG en función do ámbito de coñecemento de pertenza dos estudos:

• Artes e Humanidades: 1
• Ciencias e Ciencias da Saúde: 1
• Ciencias Sociais e Xurídicas: 2
• Enxeñaría e Arquitectura: 1

b) Premios para TFM en función do ámbito de coñecemento de pertenza dos estudos:
• Artes e Humanidades: 1
• Ciencias e Ciencias da Saúde: 1
• Ciencias Sociais e Xurídicas: 2
• Enxeñaría e Arquitectura: 1

b)Unha vez adxudicados os premios anteriores, e ata o esgotamento do orzamento
outorgaranse premios por orde de puntuación as persoas en listaxe de agarda, sen ter en
conta o ámbito de coñecemento de pertenza dos estudos.

Requisitos

Pode participar nesta convocatoria o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

 1. Ter superado o traballo fin de grao ou mestrado oficial durante o curso 2022/2023 na UVIGO cunha cualificación igual ou superior a 8,5 puntos.
 2. A temática do TFG/TFM debe estar relacionada con:
 • Axenda 2030: todo tema relacionado con 17 obxectivos de desenvolvemento sostible: Fin da pobreza, Fame cero; Saúde e benestar; Educación de calidade; Igualdade de xénero; Auga limpa e saneamento; Enerxía accesible e non contaminante; Traballo decente e crecemento económico; Industria, innovación e infraestrutura; Redución das desigualdades; Cidades e comunidades sostibles; Produción e consumo responsables; Acción polo clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, xustiza e institucións sólidas e Alianzas para acadar os obxectivos.
 • Cooperación ao desenvolvemento: cooperación financeira; cooperación técnica; axuda alimentaria e axuda humanitaria; principios e fundamentos xurídicos; política e xestión; cooperación e muller; dereitos humanos; ONG e outros actores da cooperación ONG; cooperación empresarial; cooperación universitaria.
 • Responsabilidade social corporativa no marco da Axenda 2030: políticas publicas
  inclusivas; políticas públicas para a igualdade de xénero; inclusión de persoas con
  discapacidade no emprego público; definición de valores públicos; actuación
  responsable nas organizacións públicas e privadas; código ético nas organizacións
  públicas e privadas; deseño de plans de voluntariado nas organizacións públicas e
  privadas; mellora nas xestión de prevención de riscos laborais.
Documentacion

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11474, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, pondo en asunto “Premios ó mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa axenda 2030”, achegando unicamente o formulario coa solicitude. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

Xunto coa solicitude deberán subir a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

 • Memoria en formato pdf de non máis de 10 páxinas nas que se describa as características do traballo.
 • Informe da persoa directora do traballo.
 • Unha copia en formato pdf do Traballo Fin Grao / Traballo Fin de Mestrado.

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados. O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=CA984796058013E8FC2D4089F635EA49?idtaskdata=32841040

16/10/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 30 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española) para, de ser ocaso, emendar os erros, as causas de exclusión e a falta de documentación. Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual.

Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

07/11/2023 Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes excluídas da V edición dos premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030

Observacións

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes excluídas da V edición dos premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

15/11/2023 Listaxe provisoria de persoas con premio concedido e listaxe de agarda Premios Axenda 2030

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 29 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario en liña disponible na Secretaría Virtual

Enlace a taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

04/12/2023 Listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda nos Premios ao mellor TFG/TFM en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a Cooperación ao Desenvolvemento e a RSC no curso académico 2022/2023

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás