Secretaría Uvigo

Axudas para redactar e defender en galego Teses, e Premios á Calidade Lingüística no TFG e TFM, 2022/2023

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Red. Textos Galego
Data inicio solicitudes12/07/2023
Data fin solicitudes15/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11473
Descripción

1. OBXECTO

O fin desta convocatoria é incentivar o uso do galego nas teses de doutoramento, nos traballos de fin de grao e nos traballos de fin de mestrado universitario oficial realizados polo estudantado da Universidade de Vigo, así como premiarmos o esforzo e o rigor de lle dar un tratamento coidado ao idioma e incrementar o patrimonio dos textos redactados.

 CONTÍA:

 A contía individual máxima será:

 •  600 € no caso das Teses Doutoramento
 •  150 € no caso dos TFG e TFM. 
Requisitos
 • Presentar e defender a tese de doutoramento (TD), o traballo de fin de grao (TFG) ou o
  traballo de fin de mestrado oficial (TFM) na Universidade de Vigo entre o 19 de setembro
  de 2022 e o 15 de setembro de 2023. Quedan excluídos os TFG do Grao en Ciencias da
  Linguaxe e Estudos literarios (módulo de lingua galega), do Grao en Tradución e
  Interpretación (Galego-Inglés) e do Grao en Tradución e Interpretación (Galego-
  Francés).
  • Presentar a declaración do director/a da TD ou do titor/a do TFG/TFM de que o traballo
  se redactou e se defendeu integramente en lingua galega segundo o modelo do anexo II.
  • Redactar as TD, os TFG e os TFM integramente en lingua galega de acordo coas Normas
  ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da
  Lingua Galega (NOMIG, 2003).
  • No caso do TFG e do TFM obter unha cualificación mínima de 9.

Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11473, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede. No asunto indicará “Axudas para redactar e defender en galego teses de doutoramento, traballos fin de grao e mestrado universitario” e achegará unicamente o formulario coa solicitude.
Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Universidade de Vigo dispón de instrucións de axuda que os/as solicitantes deberán observar en todo momento https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/Guia_rexistro_instancia_xenerica_gl.docx.pdf. No caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación dos formularios, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal.

DOCUMENTACIÓN:

No formulario en liña achegarase a seguinte documentación (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

 • Declaración do director/a da TD ou do titor/a do TFG/TFM de que o traballo se redactou e se defendeu en lingua galega (anexo II).
 • Copia en formato PDF da TD, do TFG ou do TFM.

PRAZO:

O prazo de presentación das solicitudes comezará o día seguinte de publicarse esta convocatoria e rematará o 15 de setembro de 2023 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 40 94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Web:: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32829365

21/09/2023 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 5 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

09/10/2023 Resolución reitoral pola que se publica a listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

19/10/2023 Listaxe provisoria de persoas con axuda concedida e denegada.

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 3 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española). Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

08/11/2023 Resolución reitoral de persoas con premio concedido definitivo

Observacións

Enlaco ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás