Secretaría Uvigo

Prácticas "Campus Rural" - Fase II solicitude alumnado

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Campus Rural
Data inicio solicitudes27/03/2023
Data fin solicitudes14/04/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10830
Descripción

O obxectivo que se persegue é que estudantes universitarios de calquera titulación oficial poidan completar a súa formación mediante a realización de prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, no ámbito rural, en zonas con problemas de despoboamento, residindo no mesmo, coñecéndoo en profundidade e convivindo e colaborando coa súa xente, de modo que poidan velo como un lugar de oportunidades para o desenvolvemento do seu futuro profesional.

Requisitos

Poderá presentar solicitude o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar matriculado en titulacións oficiais de grao ou mestrado oficial da Universidade de Vigo no curso 2022/2023 de conformidade cos perfís definidos no anexo II.
  • No caso de estudos de grao ter superado 120  créditos da titulación de grao na que se atopa matriculado no momento de finalización do prazo de solicitudes.
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/becas-formacion-0
Oferta de prácticas: https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/programas-especificos-practicas
Publicación no taboleiro electrónico: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=31591709

19/04/2023: Listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 8 de maio ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

26/05/2023: Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás