Secretaría Uvigo

Bolsa de formación no Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional con mención de excelencia

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Mestrado-Tradución
Data inicio solicitudes17/11/2022
Data fin solicitudes30/11/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10757
Descripción

a) Obxectivos:
• Poñer en práctica coñecementos adquiridos durante os estudos e desenvolver capacidades
creativas e estratéxicas relacionadas coa comunicación escrita e oral.
• Desenvolver competencias e habilidades relacionadas coa comunicación internacional
b) Competencias a adquirir: competencia na redacción, revisión e corrección nas linguas A (galego e
español) e nas linguas B (francés e inglés) do estudantado de Grao de Tradución e Interpretación.
Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación.
 


Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar matriculado na Universidade de Vigo no grao en Tradución e Interpretación no curso 2022/2023,
agás o estudantado matriculado nos últimos créditos necesarios para a finalización do grao.
b) Ter superados o 25% dos créditos na titulación de Grao.
c) Estar cursando ou ter superado Francés e Inglés como linguas estranxeiras no Grao.

Documentacion

 De ser o caso achegarán a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a
documentación a sede electrónica):
• Documentación acreditativa dos cursos de idiomas relacionados co plan formativo (inglés e francés)
• Currículo, xunto coa documentación acreditativa dos méritos alegados

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=29814466

02/12/2022: Listaxe definitiva de solicitudes admitidas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás