Secretaría Uvigo

Existe algún portal coa información relativa á matrícula nas titulacións da Universidade de Vigo

Si, toda a información relativa á matrícula en titulacións oficiais na Universidade de Vigo está dispoñible no portal de matrícula.

Nese portal dispós tamén dos datos de contacto das secretarías de alumnos de cada un dos centros.

Atrás