Secretaría Uvigo

FaiTIC 21-22

Podes pórte en contacto connosco no correo soporte.faitic@uvigo.es

Por favor, intenta aportar a información imprescindible para poder atender o teu caso (código da materia, plataforma empregada etc.).

Se necesitas atención telefónica indícanos o teu número de teléfono.

Lembra consultar primeiro as FAQs que están nesta sección, nas que están resoltas moitas das cuestións que podes necesitar.

Ir á FAQ

Durante o curso 2021/2022 manterase a plataforma Claroline dentro de Faitic por último curso. Só se poden activar as materias que xa estaban creadas no curso anterior e non se poden crear materias novas.

Aínda que durante este curso se poida seguir empregando Claroline, recomendamos que o profesorado pase a empregar MooVi canto antes.

Ir á FAQ

Será posible ter aberta a materia tanto en MooVi coma no Claroline de Faitic de xeito simultáneo, se ben non recomendamos esta opción.

É importante que o profesorado sexa consciente que ter a materia aberta nas dúas plataformas implica que vai ter que acceder o estudantado e o profesorado por dous portais independentes (https://faitic.uvigo.es e https://moovi.uvigo.gal).

Ir á FAQ

Actualmente non existe ningún sistema para importar nun único paso os materiais de FaiTIC-Claroline a MooVi, xa que son plataformas con formatos incompatibles. Non obstante, para axudar ao profesorado a pasar os contidos e as preguntas entre plataformas, vimos de implementar unha ferramenta de exportación de preguntas e unhas guías de axuda. 

 • Exportar/importar preguntas de Claroline a Moodle
 • Migrar documentos de Claroline a Moodle

En caso de dúbidas ou incidencias durante a importación ou exportación, contacta con
soporte.moovi@uvigo.gal

Ir á FAQ

Podes consultalo nesta páxina:

Ir á FAQ

No Servizo deseñamos un curso autoformativo (sen titorización) para o profesorado da UVigo que se inicia en Moodle. Contén diversos vídeos e autoavaliacións para axudar a adquirir as destrezas necesarias no manexo básico da plataforma. Ao final de cada tema, hai un test (con intentos ilimitados) que se debe superar para poder visualizar o seguinte módulo. É un curso que ten carácter informativo e non se certifica como formación do profesorado.

Se che interesa inscribirte, envía un correo a soporte.moovi@uvigo.gal indicando o teu nº de DNI ou NIE.

Ir á FAQ

Se é a primeira vez que accedes a Faitic, terás que establecer un contrasinal de acceso nesta ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Introduce os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). Para o estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba). Se non se non che vai ou non estás seguro/a, consúltao aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo electrónico soporte.faitic@uvigo.gal.

Despois de premer en "enviar", recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir á FAQ

Se tes unha conta creada en Faitic e non podes acceder, preme na seguinte ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Tes que introducir os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). No caso do estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba), pero se non che vai ou non estás seguro/a, podes consultalo aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, é o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo soporte.faitic@uvigo.gal.

Despois de premer en "enviar", recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir á FAQ

Por defecto, nas materias oficiais o estudantado matriculado aparece rexistrado en Faitic, polo que non é preciso engadilo. Non obstante, como docente podes dar de alta manualmente estudantes na túa materia. O máis doado é que te loguees en Faitic, vaias á ligazón MATERIAS, localices a materia na que queres inscribilo/a e premas na opción "Inscrición de alumnos/as". Preferiblemente, busca o/ estudante polo seu DNI (sen letra). Se está rexistrado/a en Faitic apareceranche os seus datos completos e un botón + en verde. Por último dálle a 'confirmar'.

Se o/a estudante non está rexistrado en Faitic, tes que solicitarlle ao servizo a súa inscrición.

Ir á FAQ

Por defecto, na plataforma Claroline só aparece o estudantado que accedeu algunha vez á materia, pero podes consultar o listado completo según se indica en:

https://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades/19-plataformas-de-teleformacion/40-listado-del-alumnado-por-asignatura

Se desexas que todo o estudantado apareza volcado na plataforma (opción recomendable para que reciban os avisos, crear grupos etc.), podes solicitar que habiliten esta opción a través dun correo electrónico a soporte.faitic@uvigo.gal

Ir á FAQ

Para subir a túa foto á plataforma de Faitic, debes acceder a unha das materias deste curso. Unha vez dentro, tes que ir á pestana superior "A miña conta de usuario".

Cando subas a túa foto a unha das materia deste curso, quedará subida para o resto das materias nesa plataforma.

Ir á FAQ

As ferramentas de  comunicación asíncrona na plataforma Claroline son as seguintes:

 • Anuncios: permite ter un taboleiro de anuncios onde se poderán recordar os vindeiros acontecementos, avisos etc. Dispón dunha opción para enviar ese anuncio por correo electrónico a todas as persoas usuarias. Non obstante, lembrámosche que este correo só se lles enviará aos usuarios e usuarias que accederon á materia na plataforma.
 • Correo+UviGO!: funciona como xestor de correo electrónico, xa que se poden enviar correos a todas as persoas integrantes do curso, a algúns destinatarios e destinatarias ou por grupos. Recordámosche que este correo só se lles enviará ás persoas usuarioas que accederon á materia na plataforma.

Recoméndase habilitar o volcado de usuarios/as para que todos as persoas matriculadas, con independencia de se accederon ou non á materia, poidan recibir as mensaxes (podes solicitalo a soporte.faitic@uvigo.es a través dun correo electrónico no que indiques o código da materia).

Para a comunicación síncrona (videoconferencia) recomendámosche o uso doutras ferramentas (https://campusremoto.tv.uvigo.es/campus ou Teams).

Ir á FAQ

A primeira recomendación sería que, sempre que sexa posible, empregues métodos de avaliación continua diferentes ás probas síncronas.

Os cuestionarios síncronos (todo o estudantado á mesma hora para facer a proba) poden supor un estrés considerable a calquera sistema, polo que se recomenda espaciar tanto o inicio coma a finalización do mesmo. Na medida en que poidas, e sobre todo en probas con moito alumnado, deixa marxe de tempo para facer unha entrada escalonada no sistema.

Haberá que ter en conta tamén que estas probas poden ser difíciles de controlar desde o punto de vista técnico (problemas de conectividade, incidencias técnicas do estudantado na súa casa etc.). Podes ter prevista unha proba de avaliación alternativa para o alumnado que teña algunha incidencia que lle impida rematar o cuestionario. 

Non recomendamos o uso de Claroline para este tipo de probas, non obstante se aínda así decides empregar esta plataforma, ten en conta as seguintes recomendacións:

 • Tenta calcular o tempo de realización da proba de forma que o estudantado dispoña de tempo suficiente para contestar ás preguntas e con marxe para que o alumnado que poida ter unha conexión a internet máis lenta poida envialo dentro do tempo límite.
 • É moi importante comunicar ao alumnado previamente (a través dun correo, aviso etc.) e na descrición do cuestionario, toda a información necesaria sobre as probas: data e hora de inicio, cantos intentos teñen, cantas preguntas van ser, de que tipo, canto tempo van ter para respondelas, se existe penalización por contestar respostas erróneas etc. Todo isto é moi importante que o saiban de antemán. 
 • Se ademais tes abertos 2 espazos (en MooVi e Claroline) para a túa materia, comunica ao teu alumnado para que e cando vas empregar cada un deles.
 • Se non queres que poidan revisar o intento e comprobar as respostas correctas, configura o cuestionario en "Mostrar respostas" > "Non" para que oculte as respostas correctas, retroalimentación etc. Unha vez a proba sexa realizada por todo o alumnado podes voltar á configuración do cuestionario e marcar "Si" para que poidan revisalo.
 • O ideal é que crees un banco de preguntas amplo para o teu cuestionario e que desas preguntas escolla x aleatorias. Cando máis amplo sexa o banco de preguntas menos opción de que as preguntas se repitan. 
 • Se dispós de tempo, é recomendable realizar unha proba previa (aínda que sexa con poucas preguntas) co alumnado coas mesmas características de configuración que a proba final, para que poidan ver o funcionamento e comprobar que o acceso lles funciona.

Ir á FAQ

 • Antes da proba deberías ter a información precisa para facer o exame: día, hora, tempo límite, intentos... Se non é así, contacta co coordinador/a da materia.
 • O día da proba, verifica con suficiente antelación a túa conexión a internet, busca o lugar con maior cobertura...
 • Accede á plataforma durante os 15 minutos anteriores ao comezo da proba e accede só ao curso en cuestión, non abras outras materias en FaiTIC para evitar interferencias. 
 • Le atentamente as instrucións que che dea o profesor/a antes de comezar a proba.
 • IMPORTANTE: durante a proba, non empregues os botóns Adiante/Atrás do navegador, xa que se poderá perder información.
 • IMPORTANTE: nos cuestionarios en Claroline con tempo límite, se sobrepasas o tempo o sistema por defecto ponche un 0. É recomendable que se fas un cuestionario nesta plataforma, poñas unha alarma e teñas un reloxo preto para non sobrepasar o tempo.
 • En Claroline, cando premes no título do cuestionario aberto, estarás xa dentro do intento. Na parte superior aparecerache o tempo máximo permitido e o tempo actual (parte de 0 seg. e vai indicando o tempo que invirtes en facer a proba).
 • Nos cuestionario en Claroline, ao rematar, e antes de que finalice o tempo límite, non esquezas premer o botón de "enviar todo e finalizar" para que o sistema recolla o teu intento.
 • Para consultar a nota ou revisar o intento, vai depender de como teña configurado o profesor/a o cuestionario. Con algúns poderás ver a nota e revisar o intento inmediatamente e, noutros, terás que agardar a que o profesor/a o poña visible.

Ir á FAQ

 • Queremos que un cuestionario teña preguntas escollidas de xeito aleatorio de entre un conxunto ou banco de preguntas.

Exemplo: faremos un cuestionario de 10 preguntas que serán escollidas de entre un total de 30.

 • O primeiro é crear o cuestionario e engadirlle as preguntas que precisemos. Para o noso exemplo deberán ser 30 preguntas. (Este será o noso banco de preguntas dispoñibles)
 • Cando entremos na configuración do cuestionario seleccionaremos cantas preguntas queremos no cuestionario e marcaremos que as faga aleatorias. Por exemplo 10 de 30.
 • O cuestionario será amosado con 10 preguntas aleatorias.

TEN EN CONTA QUE:
Canto máis amplo sexa o banco de preguntas, menos probabilidades de que as preguntas se repitan.

Ir á FAQ

 • Queremos que cada alumno/a teña un cuestionario coas mesmas preguntas pero desordenadas.

Exemplo: faremos un cuestionario de 10 preguntas.

 • O primeiro e crear o cuestionario e engadirlle as 10 preguntas.
 • Queremos que cada estudante teña as mesmas 10 preguntas pero desordenadas. Configuraremos o cuestionario como aleatorio con 10 de 10 preguntas. Iso fai que as mesmas 10 preguntas do cuestionario estean desordenadas para cada alumno/a.

Ir á FAQ

 • Si un cuestionario é enviado por un alumno fora do tempo que tiña para facelo podemos dalo por áceptado ou non depende do noso criterio.
 • Para axudar en esta decisión, cando consultemos o intento feito polo alumno poderemos ver canto tempo tardou realmente en facer o envío e decidir.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 31.

 • O profesor pode decidir aceptar ou rexeitar o envío.

Ir á FAQ

 • Non, non é posible diferenciar cales das respostas foron feitas despois de acadar o ´limite de tempo.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 33.

 • Non poderemos saber si en eses 2 minutos de mais contestou algunha ou ningunha pregunta. Non podemos saber que fixo neses minutos que rebasaron o tempo permitido.

Ir á FAQ

O sistema avisa ao alumnado do tempo que lle queda para facer un cuestionario con tempo límite?

CLAROLINE
O sistema non avisa, polo que nas probas con tempo límite é recomendable avisar ao alumnado que poña unha alarma e teñan un reloxo preto para contabilizar o tempo.

Que ocorre cando nun cuestionario con tempo límite, un alumno/a non envía o intento dentro do tempo marcado?

CLAROLINE
O sistema non avisa, e o alumno/a continúa na proba ata que lle dá a "enviar todo e finalizar", pero unha vez enviado a nota, por defecto, vai ser un cero. Despois o profesor/a, pode validar o intento se o estima oportuno.

Onde podo validar o intento dun alumno/a que esgotou o tempo límite e sacou un cero?

CLAROLINE
Desde as estatísticas do cuestionario, hai que premer no nome do alumno/a que pasou o tempo límite, na seguinte pantalla aparece un botón verde para validar que o que vai facer é aceptar o que o alumno/a ten feito nese intento e asignarlle a nota correspondente.

Ir á FAQ

Para que un alumno poda familiarizarse co uso de cuestionarios, o docente pode facer un pequeno cuestionario de 2 ou 3 preguntas, no que permita 20 intentos de envío e cunhas datas amplas para que o alumno poda practicar.

Como alumno podes suxerirlle ao teu profesor que poña un cuestionario de proba para que poder practicar.

Ir á FAQ

Os documentos habituais de powerpoint poden perder o contido de son e vídeo cando o distribuimos.

Para poder facer que o PowerPoint creado teña embebido o son e o vídeo e preciso gardar unha copia no formato ppsx.

Faremos Gardar Como e elexiremos Presentación con diapositivas de Powerpoint (*.ppsx)

Como gardar en PPSX

O novo documento conterá todo o son e vídeo empregados na presentación.

Ir á FAQ

A operativa aconsellada e a seguinte:

 1. O profesorado crea unha tarefa en Faitic que sirva para que o/a estudante suba unha LIGAZÓN ao seu vídeo ou ficheiro grande.
 2. O/A estudante coloca o vídeo ou arquivo grande en OneDrive e compárteo, para o que precisa crear unha LIGAZÓN.
 3. O/A estudante sube a ligazón á tarefa de FaiTIC.

Para poder facer este proceso, o estudantado necesita ter unha conta de microsoft (inclúe OneDrive de xeito gratuíto) ou empregar a conta gratuita de Office365 de Microsoft que lle facilita a UVigo.

Podes acceder a titoriais e videotitoriais na secretaría virtual da Uvigo.

SecretariaVirtualAxuda

Videotitorial para compartir vídeo ou ficheiro grande en OneDrive:

https://www.youtube.com/watch?v=nGSr3POpQ7o

Darse de alta e empregar Office365 e OneDrive:

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/19

Ir á FAQ

No actual contexto, é máis importante ca nunca planificar a docencia virtual. Cómpre realizar unha planificación previa do plan de traballo para, por unha banda, evitar sobrecargar o estudantado con tarefas e/ou contidos e, por outra, para que teña a información precisa do que ten que facer. 

Recomendámosche que realices unha guía de traballo detallada que recolla os obxectivos, os contidos, os recursos, as actividades, o tempo estimado de dedicación e a avaliación. 

Revisa os materiais didácticos e as actividades que vas compartir co teu estudantado e tenta enriquecelos para que sexan máis interactivos e multimedia combinando diferentes tecnoloxías como textos, imaxes e/ou vídeos. Por exemplo, se xa tes creado un documento Power Point, introdúcelle audio ou elabora vídeos breves que podes subir de xeito oculto a Youtube e compartir por FaiTIC mediante unha ligazón.

Prepara resumos coas ideas máis importante de cada tema, recoméndalle outros recursos de apoio, planifica actividades individuais e/ou grupais nas que o estudantado poida aplicar o aprendido así como exercicios autoavaliativos para reforzar a súa aprendizaxe.

Ademais de subir o material á aula virtual, avisa o teu estudantado e explícalle claramente o que esperas que faga co material dispoñible. 

Procura que as actividades que propoñas a través da aula virtual leven un título que as identifique, unha descrición detallada (o estudantado debería ter unhas instrucións concretas e claras para realizalas xunto cos materiais ou recursos necesarios), unha temporalización (un prazo de realización e unha data límite de envío) e os criterios que se empregarán para avaliala. Se o consideras oportuno, tamén podes desenvolver unha rúbrica para avaliar esa actividadade.

Por último, lembra que é moi importante que o estudantado poida compartir os seus comentarios, opinións e suxestións tanto individual coma colectivamente. A súa motivación depende disto en moitas ocasións, polo que debemos ofrecerlle información sobre o seu progreso e os obxectivos acadados para reforzar a súa participación.

Ir á FAQ