Secretaría Uvigo

FaiTIC

Debido á situación actual da docencia non presencial, moito profesorado está preguntando como subir vídeos coas clases gravadas a Faitic.

Faitic non está preparado para ser un repositorio de vídeos, polo que, para asegurar un mellor funcionamento da plataforma, recomendámosche:

 1. Abrir unha canle en Youtube (ou vimeo, dailymotion etc.) e pór a disposición do estudantado un vídeo gravado previamente. Pódese por en modo oculto e compartir a ligazón a través da aula virtual de Faitic. Na configuración predeterminada de Youtube, existe a posibilidade de subir vídeos de ata 15 minutos e se a túa conta está verificada, podes subir vídeos máis longos. O tamaño máximo dos ficheiros que Youtube permite que subas é de 128 GB ou de 12 horas, o que sexa menor. Tes máis información na páxina "Como subir vídeos de máis de 15 minutos a Youtube". Tes dispoñibles os seguintes videotitoriais que che amosan como facelo:
  1. Como abrir unha canle en Youtube
  2. Como subir un vídeo a Youtube
  3. Como subir un vídeo a FaiTIC
 2. Aproveitar os servizos de Office 365 que tes dispoñibles coa túa conta persoal de UVigo, subir os vídeos a OneDrive e compartir a ligazón a través da aula virtual de Faitic (OneDrive dache ata 1 TB de almacenamento). Podes consultar a documentación de como acceder á túa conta de One Drive corporativa.
 3. Agardar a que estea dispoñible o repositorio de vídeos complementario a Campus Remoto que se está a preparar.

Ir á FAQ

Os documentos habituais de powerpoint poden perder o contido de son e vídeo cando o distribuimos.

Para poder facer que o PowerPoint creado teña embebido o son e o vídeo e preciso gardar unha copia no formato ppsx.

Faremos Gardar Como e elexiremos Presentación con diapositivas de Powerpoint (*.ppsx)

Como gardar en PPSX

O novo documento conterá todo o son e vídeo empregados na presentación.

Ir á FAQ

No actual contexto, é máis importante ca nunca planificar a docencia virtual. Cómpre realizar unha planificación previa do plan de traballo para, por unha banda, evitar sobrecargar o estudantado con tarefas e/ou contidos e, por outra, para que teña a información precisa do que ten que facer. 

Recomendámosche que realices unha guía de traballo detallada que recolla os obxectivos, os contidos, os recursos, as actividades, o tempo estimado de dedicación e a avaliación. 

Revisa os materiais didácticos e as actividades que vas compartir co teu estudantado e tenta enriquecelos para que sexan máis interactivos e multimedia combinando diferentes tecnoloxías como textos, imaxes e/ou vídeos. Por exemplo, se xa tes creado un documento Power Point, introdúcelle audio ou elabora vídeos breves que podes subir de xeito oculto a Youtube e compartir por FaiTIC mediante unha ligazón.

Prepara resumos coas ideas máis importante de cada tema, recoméndalle outros recursos de apoio, planifica actividades individuais e/ou grupais nas que o estudantado poida aplicar o aprendido así como exercicios autoavaliativos para reforzar a súa aprendizaxe.

Ademais de subir o material á aula virtual, avisa o teu estudantado e explícalle claramente o que esperas que faga co material dispoñible. 

Procura que as actividades que propoñas a través da aula virtual leven un título que as identifique, unha descrición detallada (o estudantado debería ter unhas instrucións concretas e claras para realizalas xunto cos materiais ou recursos necesarios), unha temporalización (un prazo de realización e unha data límite de envío) e os criterios que se empregarán para avaliala. Se o consideras oportuno, tamén podes desenvolver unha rúbrica para avaliar esa actividadade.

Por último, lembra que é moi importante que o estudantado poida compartir os seus comentarios, opinións e suxestións tanto individual coma colectivamente. A súa motivación depende disto en moitas ocasións, polo que debemos ofrecerlle información sobre o seu progreso e os obxectivos acadados para reforzar a súa participación.

Ir á FAQ

Existen varias iniciativas que lle ofrecen ao profesorado recursos e orientacións sobre metodoloxía e formación en liña:

 

Ir á FAQ

Faitic será a aplicación principal para realizar os labores docentes e o medio máis sinxelo para contactar co estudantado matriculado na materia.

A súa operativa será a habitual que se leva empregando dende hai anos: subir a documentación do curso, realizar as probas tipo test, os exercicios ou similares (no caso de que se considere oportuno), comunicarse a través do chat e do foro ou publicar anuncios que lle chegarán aos correos electrónicos do estudantado que accedeu algunha vez á materia na plataforma. Recomendámosche que actives o "volcado de usuarios/as" na materia se desexas que os anuncios lles cheguen a todas as persoas matriculadas (contacta con soporte.faitic@uvigo.es).

As dúbidas canalizaranse a través do correo soporte.faitic@uvigo.es.

Debido á situación excepcional recoméndase:

 • Videoconferencias: empregar as ferramentas de Campus Remoto habilitadas específicamente.
 • Evitar probas de tipo test de carácter síncrono.
 • Evitar subir vídeos que pesen moito á Aula Virtual. En lugar disto mellor abrir unha canle privada en Youtube. Tes máis información na FAQ: Como podo subir vídeos a FaiTIC?
 • Coas dúbidas do alumnado, recoméndase abrir un foro específico na aula virtual e, na medida en que se poida, deben canalizarse  polo foro para que as respostas poidan ser consultadas por todo o alumnado.

 

Ir á FAQ

As plataformas de Faitic non están preparadas para soportar un número elevado de peticións simultáneas ao servidor. Por iso non che recomendamos empregar os cuestionarios síncronos (todo o estudantado á mesma hora para facer a proba) para as avaliacións. Ademais son probas difíciles de controlar desde o punto de vista técnico (problemas de conectividade, incidencias técnicas do estudantado na súa casa etc.).


Aconsllámosche que, se vas empregar os cuestionarios, amplíes os prazos de dispoñibilidade e non os limites a unha hora dun día concreto. Na descrición do cuestionario indícalle claramente ao estudantado como vai ser a proba (número de tentativas, tempo para realizalo, que lembre darlle ao botón de enviar as respostas antes de que remate o tempo límite etc.).

Ir á FAQ

Neste momento, dadas as circunstancias do teletraballo, o punto de contacto para calquera consulta sobre Faitic é o correo electrónico soporte.faitic@uvigo.es

Ir á FAQ

Se tes unha conta creada en Faitic e non podes acceder, preme na seguinte ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Tes que introducir os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). No caso do estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba), pero se non che vai ou non estás seguro/a, podes consultalo aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, é o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo soporte.faitic@uvigo.es.

Despois de premer en "enviar", recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir á FAQ

Se é a primeira vez que accedes a Faitic, terás que establecer un contrasinal de acceso nesta ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Introduce os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). Para o estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba). Se non se non che vai ou non estás seguro/a, consúltao aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo electrónico soporte.faitic@uvigo.es.

Despois de premer en "enviar",recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir á FAQ

Para subir a túa foto á plataforma de Faitic, debes acceder a unha das materias deste curso. Cando o fagas, ten en conta que dispoñemos de dúas plataformas:

 • Se é en Claroline, tes que ir á pestana superior "A miña conta de usuario".
 • Se é en Moodle, tes que ir ao menú superior dereito "Perfil".

Cando subas a túa foto a unha das materia deste curso, quedará subida para o resto das materias nesa plataforma Se algún ou algunha docente na túa titulación empregan as dúas plataformas, terás que subila en ambas as dúas.

Por outra banda, hai estudantes que suben a súa foto desde "datos persoais". Lembrámosche que esa foto é para o perfil persoal e non se exportará ás plataformas, polo que o profesorado non a poderá ver.

 

Ir á FAQ

 • Se es PDI, estás rexistrado en Faitic e queres dar de alta unha materia en POD, simplemente accede a Faitic cos teus datos e vai á ligazón da esquerda “Datos en POD”. Aí deberá aparecer a listaxe de materias do teu POD. Se algunha das túas materias non está dada de alta en Faitic, aparecerá unha ligazón a "Crear en Faitic". Preme nela e na seguinte páxina escolle a plataforma que desexas utilizar, o curso ao que pertence e as datas de inicio e fin. Por último, preme no botón "Crear materia". No caso de que a materia xa figure dada de alta (porque a solicitou outro profesor ou profesora, por exemplo) terás a opción "Inscribirme". Con calquera destas dúas opcións, poderás acceder automaticamente á materia na plataforma de teleformación de Faitic.

Ir á FAQ

Por defecto, na plataforma só aparece o estudantado que accedeu algunha vez á materia, pero podes consultar o listado completo según se indica en:

https://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades/19-plataformas-de-teleformacion/40-listado-del-alumnado-por-asignatura

Se desexas que todo o estudantado apareza volcado na plataforma (opción recomendable para que reciban os avisos, crear grupos etc.), podes solicitar que habiliten esta opción a través dun correo electrónico a soporte.faitic@uvigo.es

Ir á FAQ

As plataformas de Faitic dispoñen de diversas ferramentas de comunicación asíncrona. Recomendámosche que empregues as seguintes:

Na plataforma Claroline 

 • Anuncios: permite ter un taboleiro de anuncios onde se poderán recordar os vindeiros acontecementos, avisos etc. Dispón dunha opción para enviar ese anuncio por correo electrónico a todas as persoas usuarias. Non obstante, lembrámosche que este correo só se lles enviará aos usuarios e usuarias que accederon á materia na plataforma.
 • Correo+UviGO!: funciona como xestor de correo electrónico, xa que se poden enviar correos a todas as persoas integrantes do curso, a algúns destinatarios e destinatarias ou por grupos. Recordámosche que este correo só se lles enviará ás persoas usuarioas que accederon á materia na plataforma.

Na plataforma Moodle

 • Foro de novas: é un foro de uso exclusivo do profesorado. As mensaxe que se publiquen aí chegan con copia ao correo electrónico do estudantado que accedeu á materia na plataforma.
 • Mensaxes: pódense enviar mensaxes individuais a estudantes concretos.

Recoméndase habilitar o volcado de usuarios/as para que todos as persoas matriculadas, con independencia de se accederon ou non á materia, poidan recibir as mensaxes (podes solicitalo a soporte.faitic@uvigo.es a través dun correo electrónico no que indiques o código da materia).

Para a comunicación síncrona (videoconferencia) recomendámosche o uso doutras ferramentas: https://campusremoto.tv.uvigo.es/campus

Ir á FAQ

Por defecto, nas materias oficiais o alumnado matriculado aparece rexistrado en FaiTIC, polo que non é preciso engadilo. Non obstante, como docente podes dar de alta manualmente a estudantes na túa materia. O máis doado é que te loguees en FaiTIC, vai a ligazón MATERIAS, localiza a materia na que queres inscribilo e preme na opción "Inscrición de alumnos/as". Preferiblemente, busca ao alumno/a polo seu dni (sen letra), se está rexistrado en FaiTIC apareceranche os seus datos completos e un botón + en verde, por último dálle a 'confirmar'.

Se o alumno/a non está rexistrado en FaiTIC, tes que solicitar ao servizo a súa inscrición a través da opción "solicitar alta alumno/a" do menú da esquerda.

Ir á FAQ