Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

07/03/2024 R.R. Listaxe definitiva de persoas seleccionadas, excluídas e desistidas ERASMUS+ KA131 para PAS e persoal con relación contractual coa Univ. de Vigo en áreas, servizos ou oficinas - 2024

Bolsas e axudas

07-03-2024 ata: 07-03-2026

R.R. DO 24/01/2024 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E SOLICITUDES EXCLUÍDAS E DESISTIDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL COA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO