Secretaría Uvigo

.:: Portal de avisos da Universidade de Vigo ::.

Axudas ao alumnado por causas sobrevidas_Xunta de Galicia 2019/2020: convocatoria

Bolsas e axudas

31-07-2020 ata: 31-07-2020

Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos.

 

Prazo de presentación das solicitudes:

  • Se a causa sobrevida e imprevista acontecese con anterioridade á publicación desta orde, o prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.
  • Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta orde, o prazo para presentar as solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida, e, nestes casos, a data límite para presentar as solicitudes será o 31 de xullo de 2020, sen prexuízo do sinalado no artigo 3.b)