Listaxe do alumnado admitido e excluído provisional-axuda a integración ciencias sociais

Bolsas e axudas

13-07-2017 ata: 20-07-2017

RESOLUCIÓN REITORAL DO 6 DE XULLO DE 2017 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUÍDO PROVISIONAL DA CONVOCATORIA DE DÚAS BOLSAS DE AXUDA Á INTEGRACIÓN DUNHA PERSOA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (DIFICULTADES DE MOBILIDADE E COMUNICACIÓN) NA FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN DO CAMPUS DE PONTEVEDRA.