Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C8 Destreza para a procura de información/documentación
C9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
C12 Posuír unha ampla cultura
C16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
C17 Capacidade de tomar decisións
C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
C22 Destrezas de tradución
C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
C27 Capacidade de razoamento crítico
D2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
D3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
D4 Resolución de problemas
D7 Toma de decisións
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D9 Razoamento crítico
D12 Traballo en equipo
D13 Traballo nun contexto internacional
D15 Aprendizaxe autónoma
D16 Adaptación a novas situacións
D17 Comprensión doutras culturas e costumes
D18 Creatividade
D24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000