Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Máquinas de fluídos
   Contidos
Tema Subtema
Máquinas de fluídos 1.1.-Concepto e definición. 1.2.-Clasificación. 1.2.1.-Máquinas hidráulicas. 1.2.2.-Máquinas térmicas. 1.3.-Máquinas hidráulicas. Clasificacións.
**Turbomáquinas: Principios xerais 2.1. Definicións. 2.1.1. Clasificacións. 2.1.2. Aplicacións de **TMH. 2.2. Compoñentes da velocidade. Triángulos de velocidade. 2.3. Fluxo nas **turbomáquinas. 2.3.1. Fluxo radial. 2.3.2. Fluxo **axial. 2.3.3. Fluxo diagonal, **semiaxial ou mixto. 2.3.4. Fluxo **tangencial. 2.3.5. Fluxo cruzado. 2.4. Teoría xeral das **turbomáquinas hidráulicas. 2.4.1. Acción do fluído sobre os **álabes. 2.4.2. Ecuación de **EULER. 2.4.3. Ecuación de **Bernoulli para o movemento relativo. 2.4.4. Grao de reacción. 2.4.5. Ecuación de **Euler para **turbobombas. 2.4.6. Ecuación de **Euler para **turbinas. 2.5. Teoría ideal **unidimensional de **turbomáquinas hidráulicas. 2.5.1. Teoría ideal **unidimensional para **turbomáquinas *radiais. 2.5.2. Teoría ideal **unidimensional para **turbomáquinas **axiales. 2.5.3. Notas á teoría **unidimensional. 2.6. Teoría ideal **bidimensional de **turbomáquinas *radiais. Influencia do número de **álabes. 2.7. Alturas, *caudais, potencias, perdas e rendementos. 2.7.1. Límites de entrada e saída da máquina. 2.7.2. Alturas. 2.7.3. Clasificación das perdas e rendementos. 2.7.4. Potencias. 2.7.5. Rendementos. 2.8. Leis de funcionamento das **turbomáquinas. 2.8.1. Leis de semellanza das **turbinas hidráulicas. 2.8.2. Leis de semellanza das **turbobombas. 2.8.3. Velocidade específica. 2.8.4. Coeficientes de velocidade.
**Turbobombas 3.1. Características xerais. 3.2. Clasificación. 3.3. Comparación entre bombas **rotodinámicas e bombas de desprazamento positivo. 3.4. Curva característica ideal. Curva característica real. 3.5. Ensaio elemental e ensaio completo. 3.6. **Turbobombas **axiales e *diagonais. 3.7. Funcionamento dunha bomba nunha instalación. 3.7.1. **Diagramas de transformación de enerxía e de perdas. 3.7.2. Punto de funcionamento dunha bomba nunha instalación. 3.7.3. *Axuste de bombas. 3.8. Transitorios e anomalías no funcionamento. 3.8.1. Cebado da bomba. 3.8.2. **Cavitación. 3.8.3. Golpe de ariete.
**Turbinas hidráulicas 4.1. Características xerais **turbinas hidráulicas 4.2. Clasificación 4.3. **Turbinas de acción 4.3.1. Elementos constitutivos das **turbinas **Pelton 4.3.2. Estudo **unidimensional das **turbinas **Pelton 4.3.3. Balance *enerxético. Perdas interiores 4.3.4. Regulación de caudal en **turbinas **Pelton 4.3.5. Curvas Características 4.3.6. Funcionamento anómalo 4.4. **Turbinas de reacción 4.4.1. Elementos constitutivos 4.4.2. **Turbinas **Francis 4.4.3. **Turbina **Kaplan 4.4.4. Regulación de caudal en **turbinas de reacción 4.4.5. Curvas Características 4.4.6. Funcionamento anómalo 4.5. Criterios de selección
Máquinas de desprazamento positivo 6.1. Principio de funcionamento. 6.2. Clasificacións 6.2.1. Segundo o movemento do **desplazador 6.2.2. Segundo a variabilidade do desprazamento 6.2.3. Segundo modo de **accionamiento 6.2.4. Segundo compensación hidráulica 6.2.5. Segundo tipos *construtivos 6.2.6. Segundo sentido de intercambio enerxía mecánica-fluído 6.3. Aplicacións
Bombas **volumétricas alternativas 7.1. Características técnicas 7.2. Bombas alternativas 7.2.1. De **émbolo 7.2.1.1. Principio de funcionamento. Tipos 7.2.1.2. Desprazamento. Caudal. Rendemento 7.2.1.3. Campos de aplicación 7.2.2. De **diafragma 7.2.2.1. Principio de funcionamento. Tipos 7.2.2.2. Desprazamento. Caudal 7.2.2.3. Características 7.2.2.4. Aplicacións
Bombas **volumétricas rotativas e **peristálticas 8.1. Características 8.2. Clasificacións 8.3. Bombas de *engrenaxes 8.3.1. *Engrenaxes externas. Características. Aplicacións. Desprazamento. Caudal 8.3.2. *Engrenaxes internas. Bomba de **luneta ou media lúa. Bomba **gerotor. Bomba de **rotor **lobular 8.4. Bombas de paletas 8.4.1. Tipos. Características 8.4.2. **Rotor excéntrico 8.4.3. **Estator **ovalado 8.4.4. Paletas fixas 8.4.5. Detalles *construtivos 8.4.6. Paletas flexibles 8.5. Bombas de **pistones 8.5.1. Tipos. Características. Aplicacións 8.5.2. **Pistones *radiais bloque excéntrico 8.5.3. **Pistones *radiais con *seguimento de levas 8.5.4. **Pistones paralelos **axiales 8.5.5. **Pistones paralelos en ángulo 8.6. Bombas de **helicoide ou *parafuso 8.6.1. Tipos 8.6.2. Bomba de *parafuso simple 8.6.3. Bomba de *parafuso múltiple 8.7. Bombas **peristálticas.
Motores **volumétricos rotativos e alternativos 9.1 Motores rotativos. 9.2.-Motores alternativos. Cilindros. 9.3. **Accionadores rotativos
PRACTICAS 1. **MDP Parte 1ª: Identificación elementos dunha **MDP Parte 2ª: **Dimensionado de **MDP Parte 3ª: Resolución de problemas propostos 2. **Turbomáquinas Parte 1ª: Ensaio de **caracterización de bomba **centrífuga Parte 2ª: Ensaio de **caracterización de **turbina **Francis e **Pelton Parte 3ª: **Dimensionado de Bombas Parte 4ª: **Dimensionado de **Turbinas Parte 5ª: Resolución de problemas propostos
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000