Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Interpretación idioma 2: Alemán-Español/V01G230V01914
Interpretación idioma 2: Francés-Galego/V01G230V01911
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01906

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01618
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01602
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01617
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01514
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego/V01G230V01601
 
Outros comentarios
É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma Moovi (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000