Secretaría Uvigo - Análise e mellora da metodoloxía empregada nunha empresa de Sistemas da Información, usando un modelo de xestión de proxectos mixto, basado no PMBOK e Scrum.

Análise e mellora da metodoloxía empregada nunha empresa de Sistemas da Información, usando un modelo de xestión de proxectos mixto, basado no PMBOK e Scrum.

Data de defensa30/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
CentroFacultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Dirección Titoría: José María Cancela Carral
Tribunal Presidencia: Óscar García García
Secretaría: José María Núñez Ortuño
Vogalía: Virginia Serrano Gómez
ResumoO seguinte traballo fin de máster preséntase como unha guía para a xestión do ciclo de vida do produto nunha empresa de Sistemas da Información.
Desta maneira partimos dun escenario onde a empresa usa para a dirección de proxectos (novas implantacións) unha metodoloxía baseada na ISO 9001. Na que está certificada. Pero esta non se adapta ós proxectos pequenos, nin á xestión do ciclo de vida do produto. Por iso, este documento ten o obxectivo de analizar e mellorar as prácticas actuais da empresa, definindo una metodoloxía mixta, baseada na metodoloxía preditiva PMBOK e nunha áxil, SCRUM.

Palabras clave: metodoloxía, preditiva, áxil, mixta, PMBOK, SCRUM, ERP, implantación, xestión proxectos software
Volver