Secretaría Uvigo - Análise dos efectos das reformas no edificio da reitorado da U.P.V. desde a perspectiva económica, de confort, de demandas e impacto na pegada de carbono

Análise dos efectos das reformas no edificio da reitorado da U.P.V. desde a perspectiva económica, de confort, de demandas e impacto na pegada de carbono

Data de defensa05/10/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría da Enerxía
CentroEscola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Dirección Titoría: Pablo Eguía Oller
Tribunal Vogalía: Manuel Angel Prieto Alonso
Secretaría: David Patiño Vilas
Presidencia: Francisco Javier Deive Herva
ResumoEste é un estudo que busca analizar os resultados das reformas realizadas no edificio do reitorado da UPV.

A través dos datos proporcionados polos sensores existentes, calcúlase e verifícase como mellorou o confort térmico, lumínico, así como a calidade do aire.

Ademáis, cóntase con información sobre a redución dos consumos eléctricos que, xunto cos cálculos anteriores, axudan a realizar un estudo da pegada de carbono.

Doutra banda, lévase a cabo unha análise económica para verificar o aforro como consecuencia das reformas.
Volver