Secretaría Uvigo - Metodoloxía de análise xeoespacial das reservas dunha explotación facendo uso de datos abertos para o seguimento do material extraido.

Metodoloxía de análise xeoespacial das reservas dunha explotación facendo uso de datos abertos para o seguimento do material extraido.

Data de defensa05/10/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
CentroEscola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Dirección Titoría: Juan Luis Rodríguez Somoza
Cotitoría: Joaquín Martínez Sánchez
Tribunal Presidencia: María Araújo Fernández
Secretaría: Guillermo García Lomba
Vogalía: José Santiago Pozo Antonio
ResumoO principal obxectivo deste traballo é levar a cabo o cubeado dunha explotación para mostrar a cantidade de material extraído ao longo do tempo empregando os datos facilitados pola administración pública.
Mediante programas tipo SIX (Sistema de Información Xeográfica), realizarase unha análise xeoespacial e calcularanse multitude de parámetros relacionados co terreo para obter información útil e facilitar a toma de decisións.
Amte a falta de información e falta de datos actualizados na administración, realizarase un voo con UAV (vehículo aéreo non tripulado) para obter deste xeito os datos actualizados da área de estudo
Volver