Secretaría Uvigo - Instalación de climatización e AQS mediante xeotermia para cámping en O Grove

Instalación de climatización e AQS mediante xeotermia para cámping en O Grove

Data de defensa05/10/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
CentroEscola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Dirección Titoría: Pablo Eguía Oller
Cotitoría: David Novoa Rodríguez
Tribunal Presidencia: María Araújo Fernández
Secretaría: Guillermo García Lomba
Vogalía: José Santiago Pozo Antonio
ResumoCálculo da potencia de calefacción, refrixeración e AQS necesarias para cubrir a demanda anual dun cámping situado na localidade pontevedresa de O Grove. Faise uso do software CYPECAD MEP para o cálculo de cargas térmicas. Preséntanse os cálculos para os tres tipos de edificacións presentes na parcela (34 bungalows, edificio social, edificio de servicios) e tamén da piscina.
Deséñase e calcúlase a instalación de climatización do cámping: potencia da bomba de calor, fan-coils, tubaxes, acumuladores de AQS, vaso de expansión etc.
Lévase a cabo o deseño do sistema de captación xeotérmica: número de perforacións, lonxitude das sondas, fluído refrixerante etc.
Por último, realízase un desglose do presuposto, un estudo económico-comparativo da instalación con respecto de outras fontes de enerxía e unha proposta de combinación con paneis fotovoltaicos.
Volver