Secretaría Uvigo - Efecto de adestramento de CORE no equilibrio, a flexibilidade e o salto horizontal en estudantes de 3º de ESO e 1º de Bacharelato

Efecto de adestramento de CORE no equilibrio, a flexibilidade e o salto horizontal en estudantes de 3º de ESO e 1º de Bacharelato

Data de defensa05/10/2021
TitulaciónGrao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
CentroFacultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Dirección Titoría: Maria Elena Vila Suarez
Tribunal Secretaría: Óscar García García
Vogalía: María de los Ángeles Fernández Villarino
Presidencia: Vicente Romo Pérez
ResumoObextivo: Analizar os efectos dunha intervención de 11 semanas a través do adestramento de CORE sobre o equilibrio dinámico, flexibilidade e salto horizontal en estudantes de 3º da ESO e 1º de Bacharelato.
Método: Realizouse unha intervención de 11 semanas de duración, nunha clase de estudantes de 3º da ESO e outra con estudantes de 1º de Bacharelato. Realizouse un adestramento con un circuito de CORE e saltos monopodais para comprobar se ocorreron efectos tanto no equilibrio dinámico, flexibilidade e o salto horizontal. Realizouse unha T-student de mostras relacionadas.
Resultados: Encontráronse diferencias significativas nos estudantes de 3º da ESO en todas as variables do star excursion balance test, en cambio para os estudantes de 1º de Bacharelato solo se encontraron melloras en dúas variables do mesmo test. Por outro lado, no test de salto horizontal, non se encontraron resultados significativos en ningunha das dúas clases.
Conclusións: Despois do adestramento de 11 semanas, os estudantes de 3º da ESO obtiveron melloras en canto ao equilibrio dinámico e flexibilidade. Por outra parte, non se produciron melloras en canto ao salto horizontal en ningún dos dous grupos.
Palabras clave: Actividade física, CORE, equilibrio dinámico, salto horizontal.
Volver