Secretaría Uvigo - Análise de factores fisiográficos do territorio e caracterización da vexetación mediante LiDAR PNOA en Pontecaldelas-Pazos de Borbén, Pontevedra. Avaliación da súa relación coa severidade de incendios forestais.

Análise de factores fisiográficos do territorio e caracterización da vexetación mediante LiDAR PNOA en Pontecaldelas-Pazos de Borbén, Pontevedra. Avaliación da súa relación coa severidade de incendios forestais.

Data de defensa08/10/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Forestal
CentroEscola de Enxeñaría Forestal
Dirección Titoría: María Carmen Iglesias Pérez
Cotitoría: Laura Alonso Martínez
Tribunal Presidencia: Juan Picos Martín
Vogalía: Julia Armesto González
Secretaría: Xana Álvarez Bermúdez
ResumoO obxectivo deste traballo é avaliar a relación entre as variables fisiográficas e a severidade de incendios forestais (dNBR) no incendio de Pontecaldelas-Pazos de Borbén en outubro de 2017. Neste traballo primeiramente desenvolvese un modelo de alturas da vexetación (CHM) que posteriormente integramos con outras variables fisiográficas. Cos datos da capa do modelo de alturas e o das outras variables (clasificación do solo, recorrencia, pendentes, orientación e distancia a ríos) realizase un análise estatístico que consiste en realizar diferentes regresións lineais múltiples tanto co conxunto de datos completo como cos distintos usos do solo.
Volver