Secretaría Uvigo - Aplicación web para a identificación e clasificación de conductas inadecuadas en Twitter

Aplicación web para a identificación e clasificación de conductas inadecuadas en Twitter

Data de defensa28/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Informática
CentroEscola Superior de Enxeñaría Informática
Dirección Cotitoría: Rubén Romero González
Titoría: María Lourdes Borrajo Diz
Tribunal Titoría: María Lourdes Borrajo Diz
ResumoActualmente no mundo transfírense máis de 8000
petabytes de información ao día. As redes sociais, como foco principal do consumo de datos, cruzan barreiras en canto á falta de
moderación nos seus fíos de conversa, tendo lugar en numerosas ocasións, insultos e humillacións que ameazan a moral e a integridade das persoas.

Tomando Twitter como máximo expoñente das situacións
non desexado, o obxectivo deste TFG céntrase no desenvolvemento dunha ferramenta web que procesa información textual de Twitter e identifica casos de acoso escolar, racismo ou machismo.

A ferramenta consistirá nunha interface sinxela (frontend),
que ofrecerá ao usuario varias opcións de entrada de texto:
URL (e extracción mediante API), entrada directa de texto ou ficheiro
texto sinxelo ou unha busca en twitter con varias opcións
filtrado.

Internamente (backend), varias técnicas de preprocesamento de texto que lle permite estruturar os datos nun homoxénea e ordenada. Unha vez xerada a estrutura, a entrada proporcionada clasificarase segundo existan ou non expresións que se poidan clasificar como bullying, racismo ou machismo, resaltando os bloques de texto onde se presentan as devanditas expresións.

O desenvolvemento do TFG levarase a cabo principalmente en
python, facendo uso de varias bibliotecas de aprendizaxe automática
aplicado ao texto segundo corresponda. Ademais, o uso de
técnicas de "análise de sentimentos" para axudar na tarefa de clasificación.
Volver