Secretaría Uvigo - Deseño de unha maquina para deformación plastica de tubos metalicos con fins decorativos

Deseño de unha maquina para deformación plastica de tubos metalicos con fins decorativos

Data de defensa20/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Industria 4.0
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jorge Cerqueiro Pequeño
Tribunal Vogalía: Alejandro Pereira Domínguez
Presidencia: Gustavo Carlos Peláez Lourido
ResumoO obxetivo do TFM que se propón é realizar o deseño de detalle de unha máquina que realizará varios procesos de deformación plástica que actualmente se realizan de forma manual, e con mecanismos que solo permiten un único tipo de operación.
A máquina diseñada debe permitir realizar operacións de curvado de tubos en diferentes estilos: circunferencias, espirales, curvas enlazadas, etc. así como outra serie de operacións como o realizar hélices no tubo mediante a aplicación de unha forza de torsión, cambios de forma de perfil ou a realización de patróns tipo moleteado.
A forma proposta para afrontar o diseño citado sería a siguinte:
1. Realizar o diseño de detalle mediante programas de modelado sólido en 3D (CATIA V5).
2. Analizar o proceso de fabricación de certos elementos específicos que será necesario confeccionar, como por exemplo elementos de guía con forma de espiral.
3. Verificar as soluciones utilizadas no diseño mediante ferramentas CAE.
4. Utilización de técnicas de deseño paramétrico e outra serie de ferramentas para a xestión de modificacións e documentación.
Volver